Verhuurvoorwaarden

 • U kunt kosteloos annuleren bij slecht weer.
 • Wij vragen geen voorschot.
 • Wij leveren en plaatsen onze springkastelen steeds zelf. We vragen wel een helpende hand ter plaatse. Op deze manier kunnen wij onze prijzen vrij laag houden. Deze extra service zit in de prijs van de springkastelen in.
 • Wij leveren en plaatsen gratis tot 15 km van ons magazijn in Tongerlo. (routeberekening via routenet)
 • Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het springkasteel een vrije ruimte van minimaal 1,80 meter aanwezig te zijn.
 • Al onze springkastelen zijn gekeurd door AIB-Vincotte. Keuringsattesten worden op vraag getoond.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
 • Schoenen, speelgoed, eten en drinken, dieren en scherpe voorwerpen horen niet thuis op een springkasteel. Bij beschadiging draait de huurder op voor de kosten.
 • Jumpies houdt zich eraan om zuivere en veilige attracties te leveren in goede staat. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent toezien op de goede werking.
 • Bij ondertekening van de leveringsbon gaat de huurder akkoord met onze verhuurvoorwaarden.
 • Het is verboden om over de muren van de springkastelen te klimmen.
 • In geval van regen laat men de attractie opgeblazen ! Enkel bij storm mag het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder. De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.
 • Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de attractie ook 's nachts gevrijwaard blijft van diefstal.
 • De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A aan de verste zijde van de attractie.
 • De attracties worden na elke huurperiode grondig gereinigd. Bij buitensporige vervuiling zullen kosten worden aangerekend.
 • Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder.
 • Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode, kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.
 • Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0476-09 12 12.